Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Jüri Özel Ödülü Gülefşan Demirbaş'ın